Máy đo nhiệt độ testo 735-1

  • Đo nhiệt độ tối thiểu: -200˚C
  • Đo nhiệt độ tối đa: 1760˚C
  • Các đầu dò tương thích: Pt100, Loại K, Loại T, Loại J, Loại S
  • Ba đầu vào thông thường