Máy đo nhiệt độ testo 905-T1

  • Nhiệt độ đo lên đến +500 °C có thể trong một thời gian ngắn
  • Độ chính xác rất cao: ±1 °C
  • Độ nhạy nhiệt: 0.1 °C
  • Thời gian đáp ứng nhanh
  • Đầu đo dài
  • Đo chất lỏng, thịt cá
  • Nhà sản xuất: Testo Đức
  • Model: 905-T1