Máy đo nhiệt độ testo 925

  • Có thể gắn đầu dò nhiệt độ và kết nối đầu dò vô tuyến
  • Phạm vi đo nhiệt độ rộng
  • Cho phép đo bề mặt, không khí hoặc ngâm / thâm nhập đo lường (tùy chọn)
  • Hiển thị liên tục của min./max. giá trị
  • Cảnh báo khi vượt giới hạn
  • Nhà sản xuất Testo Đức