Máy đo nhiệt độ và độ ẩm testo 835-H1

  • Đo nhiệt độ, độ ẩm và điểm sương
  • Dễ dàng sử dụng
  • Bộ nhớ lưu trữ lên đến 200 giá trị đo