Máy đo nồng độ cồn XHST 6387

1 Cảm biến: Cảm biến cồn bán dẫn
2 Thời gian khởi động: Trong vòng 10 giây
3 Thời gian phản hồi: Trong vòng 5 giây
4 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 5 ~ 40 ℃
5 Phạm vi phát hiện: 0,00% – 0,19% BAC