Máy đo tốc độ vòng quay Fluke 930

Máy đo tốc độ vòng quay FLUKE 930 đo tốc độ tiếp xúc và không tiếp xúc tốc độ vòng quay động cơ, trục động cơ.  Máy đo rpm Fluke 930 đo ở dải từ 1 đến 99999 vòng/phút hoặc tốc độ bề mặt trên máy quay.