Máy ghi chất lượng điện 3 pha Fluke 1750-TF

Ghi lại chất lượng điện ba pha và giám sát nhiễu loạn chất lượng điện bằng Fluke 1750 Power Recorder – Máy ghi chất lượng điện năng Fluke 1750 và phần mềm phân tích Fluke Power Analyze. Máy đo này tự động ghi lại mọi sự kiện và thông số chất lượng điện, trên mọi chu kỳ