Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1750/B

Thiết bị ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1750/B giúp bạn biết điện áp hệ thống, tần số và cấu hình nguồn (delta hoặc wye).