Máy ghi chất lượng điện năng 3 pha Fluke 1750

Máy ghi điện ba pha Fluke 1750 có thuật toán chụp độc đáo để đảm bảo tất cả các sự kiện được ghi lại mà không yêu cầu người dùng dành thời gian cho việc thiết lập hoặc xem xét các điểm mù có trong thiết bị điều khiển ngưỡng.