Máy ghi thông số điện ba pha Fluke 1736 – Fluke 1736/B