Máy ghi thông số điện ba pha Fluke 1736

Thiết bị ghi thông số điện ba pha Fluke 1736 và 1738 rất đa dụng, các thiết bị ghi thông số điện ba pha tương thích với Fluke Connect dùng để tiến hành nghiên cứu năng lượng, nghiên cứu tải và chất lượng nguồn điện.