Máy hiện sóng Fluke 190-062/S (2 kênh, 200 MHz)

Fluke 190-062/S là thành tựu của 20 năm đổi mới công cụ kiểm tra ScopeMeter®. Máy hiện sóng Fluke 190-062/S có hiệu suất chưa từng có, độ chắc chắn và tính di động cao với băng thông 200 MHz với tốc độ lấy mẫu lên tới 625 MS/s theo thời gian thực.