Máy hiện sóng Fluke 190-102 (2 kênh, 100 MHz)

Máy đo dao động Fluke 190-102 được sử dụng để đo và phân tích các tín hiệu điện nhiễu để tăng cường chất lượng điện. Máy hiện sóng Fluke 190-102 thiết kế cầm tay, với 2 kênh đầu vào và băng thông 100 MHz.