Máy hiện sóng FLuke 190-504

Fluke 190-504 đo chính xác hơn với tốc độ nhanh hơn và băng thông cao hơn. Máy sẽ hiển thị tất cả các dạng sóng nhiễu ở bất kỳ phạm vi nào. Máy hiện sóng FLuke 190-504 sẽ chụp và hiển thị hình dạng sóng, biên độ và bất kỳ nhiễu loạn nào