Máy hiện sóng Fluke MDA-550

Máy phân tích biến tần Fluke MDA-550 chuyên phân tích ổ đĩa động cơ với 4 kênh, 500 MHz,  máy phân tích dạng sóng và bộ ghi dữ liệu ghi, với trục động cơ và sóng hài, tất cả trong một. Máy hiện sóng Fluke MDA-550 có ba dải sóng hài, sóng hài thứ 1 đến 51, 1 đến 9 kHz và 9 kHz đến 150 kHz phát hiện bất kỳ vấn đề nào.