Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725

máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725, bạn có thể dễ dàng tìm nguồn và đo gần như mọi tham số quy trình và kiểm tra hầu hết mọi thiết bị xử lý