Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 726

Fluke 726 là một bộ hiệu chuẩn trường chính xác và mạnh mẽ, nhưng dễ sử dụng. Thiết bị có có phạm vi bảo hiểm khối lượng công việc rộng, sức mạnh hiệu chuẩn và độ chính xác vượt trội cần thiết bởi các chuyên gia quá trình.