Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 753

Fluke 753 là máy hiệu chuẩn đa năng mạnh mẽ cho phép bạn tải xuống các quy trình, danh sách và hướng dẫn được tạo bằng phần mềm và tải lên dữ liệu để in, lưu trữ và phân tích.