Máy hiệu chuẩn dòng điện điện áp Fluke 789

Fluke 789 là thiết bị hiệu chuẩn dòng điện điện áp. Máy hiệu chuẩn dòng điện điện áp Fluke 789 hỗ trợ dòng điện áp lên tới 1000V và cường độ dòng điện thấp từ 0 tới 1 A. Thiết bị sử dụng nguồn cấp 24V lặp lại, lý tưởng cho công tác hiệu chuẩn thiết bị.