Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B RTD

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B RTD là một thiết bị cầm tay, chạy bằng pin, đo và cung cấp nhiều loại RTD và điện trở.

  • Đo và mô phỏng (13) các loại RTD và điện trở khác nhau
  • Đo tín hiệu 4 đến 20 mA đồng thời tìm nguồn tín hiệu nhiệt độ
  • Cài đặt nguồn 0% và 100% có thể định cấu hình
  • Đoạn đường nối tuyến tính và đoạn đường nối tự động 25% bước