Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B là một thiết bị cầm tay, chạy bằng pin, có chức năng đo và cung cấp nhiều loại cặp nhiệt điện và millivolts.

  • Đo và mô phỏng 17 loại cặp nhiệt điện khác nhau
  • Đo tín hiệu 4 đến 20 mA đồng thời tìm nguồn tín hiệu nhiệt độ
  • Cài đặt nguồn 0% và 100% có thể định cấu hình
  • Đoạn đường nối tuyến tính và đoạn đường nối tự động 25% bước
  • Đầu vào kép và màn hình có đèn nền