Máy kiểm tra độ ẩm cho gỗ PCE-MA 50X

– Độ ẩm 0,1 mg = 0,0001 g = 0,0001%
– Biểu thị độ ẩm vật liệu tính bằng% M / Chất khô% D / Hàm lượng nước (độ ẩm gỗ)% R
– Đèn hồng ngoại 450 Watt tròn
– Nhiệt độ sấy lên đến 160 ° C / 320