Máy kiểm tra đường dây điện thoại Fluke TS® 52 PRO

Máy kiểm tra dây điện thoại Fluke TS® 52 PRO có công nghệ mới nhất trong của Fluke Network. Được thiết kế với màn hình tinh thể lỏng (LCD) vượt trội, cho phép bạn xem những gì không thể thấy trong bất kỳ môi trường thực vật bên ngoài nào.