Máy phân tích cáp đồng Fluke DSX-8000

Fluke DSX-8000 là máy kiểm tra cáp đồng với khả năng nhận diện hệ thống cáp và cho phép triển khai hệ thống Ethernet 40 Gigabit. Máy phân tích cáp đồng Fluke DSX-8000 cho phép xử lý các loại cáp Cat 5e, 6, 6A, 8 hoặc Class FA và I / II bất kỳ.