Máy phân tích chất lượng điện ba pha Fluke 437-II

Máy phân tích năng lượng ba pha Fluke 437-II lần đầu tiên cung cấp khả năng phân tích và giới thiệu chất lượng điện năng tốt nhất, khả năng định lượng tổn thất năng lượng một cách đơn thuần.