Máy phân tích chất lượng điện Fluke 434-II

Máy phân tích chất lượng điện Fluke 434-II được thiết kế để giúp bạn giảm thiểu sự cố downtime, nhanh chóng khắc phục các vấn đề về chất lượng điện và dễ dàng tính chi phí năng lượng bị lãng phí. Thiết bị lý tưởng cho công tác kiểm tra và quản lý điện dân dụng, điện 3 pha.