Máy phân tích công suất Hioki LR8400-92 (200A, AC/DC )

Máy phân tích công suất Hioki LR8400-92:

  • Ước tính năng lượng điện
  • Ước tính sản lượng điện dự kiến tại thời điểm hiện tại
  • So sánh các ước tính với sản lượng điện thực tế
  • Đo xu hướng năng lượng sản xuất mà không cần ngắt mạch
  • Điều tra lỗi mô-đun – Thêm lên đến 7 kênh cho các phép đo kẹp hoặc nhiệt độ ngay cả trong chế độ PV *
Danh mục: Hãng sản xuất: