Máy phân tích động cơ & chất lượng điện Fluke 438-II

Thiết bị phân tích điện năng Fluke 438-II giúp kiểm tra hiệu suất điện và cơ của động cơ điện và đánh giá chất lượng điện bằng một công cụ kiểm tra duy nhất, Fluke Connect tùy chọn.