Máy phân tích năng lượng điện ba pha Fluke 435-II

Máy phân tích năng lượng điện ba pha Fluke 435-II được thiết kế để giúp bạn giảm thiểu sự cố downtime, nhanh chóng khắc phục các vấn đề về chất lượng điện và dễ dàng tính chi phí năng lượng bị lãng phí