Máy test dây điện thoại Fluke TS® 54

Máy test dây điện thoại Fluke TS®54 TDR (Máy đo độ phản xạ miền thời gian) hoàn hảo cho các kỹ thuật viên thoại, dữ liệu và video và kỹ thuật viên cung cấp dịch vụ truyền thông, những người cần một bộ kiểm tra tốt nhất trong lớp.