Mỏ cảm biến đo dòng Kyoritsu 8147

  • Mã SP: Kyoritsu 8147
  • Phần kẹp dây : Ø40
  • Dòng điện max : AC 70A
  • Cấp chính xác :

+ 0 – 40A: ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz), ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz – 1kHz)
+ 40 – 70A: ±5.0%rdg (50/60Hz), ±10.0%rdg (45Hz – 1kHz)

Danh mục: Hãng sản xuất: