Móc treo máy đo từ tính Fluke TPAK

Móc treo máy đo từ tính Fluke TPAK cho phép bạn treo đồng hồ trên đinh, móc và nhiều đồ vật khác để bạn có thể thực hiện các phép đo rảnh tay.

Danh mục: ,