Nhiệt ẩm kế tự ghi không dây testo Saveris 2

  • đọc và ghi lại dữ liệu đo lường từ các máy ghi nhật ký tại các vị trí khác nhau một cách cẩn thận
  • núi giấy tờ không còn nữa
  • báo động quan trọng được xác định quá muộn
  • Đơn giản: Bộ ghi dữ liệu WiFi tự động đo nhiệt độ và độ ẩm.
  • An toàn: Các giá trị đo lường được lưu trữ trong bộ ghi dữ liệu và trong Đám mây Testo.
  • Linh hoạt: Truy cập vào các giá trị đo bất kỳ lúc nào bằng PC hoặc máy tính bảng / điện thoại thông minh.
Danh mục: Hãng sản xuất: