Nhiệt ẩm kế tự ghi testo 174H

  • Dải đo nhiệt độ: -20 đến 70 °C
  • Sai số: ±0,5 °C
  • Dải đo độ ẩm: 0 đến 100 %RH *
  • Độ chính xác: ±3 %RH
  • Tiêu chuẩn IP20
  • Model: Testo 174H
  • Nhà sản xuất Testo Đức
  • Cảm biến đo độ ẩm, độ ổn định cao