Nhiệt ẩm kế tự ghi testo 184 G1

  • Dải đo -20 đến +70 °C
  • Độ chính xác ±0,5 °C (0 đến +70 °C)
  • Dải đo: 0 đến 100 %rH
  • Độ chính xác: ±2 %RH tại +25 °C
  • Dải đo độ shock: 0 đến 27 g/0 đến 265 m/s