Nhiệt ẩm kế tự ghi testo 622 (có đo áp suất)

  • Phạm vi nhiệt độ: -10 tới 60 độ C
  • Phạm vi độ ẩm: 0-100%RH
  • Phạm vi áp suất: 300 đến 1200 hPa
  • Đo chính xác nhiệt độ, độ ẩm tương đối và áp suất không khí
Danh mục: Hãng sản xuất: