nhiệt kế ghi dữ liệu testo Saveris 2-T2 wifi

  • Tự động tiếp xúc và theo dõi nhiệt độ với đầu đo tùy chọn
  • Hệ thống đo, ghi dữ liệu Wifi lắp đặt và vận hành dễ dàng
  • Bộ nhớ trong 2 x 10000 giá trị đo
  • Xem dữ liệu nhiệt độ bất cứ lúc nào thông qua điện thoại thông minh, tablet hay PC
  • Cảnh báo vi phạm giá trị giới hạn bằng e-mail hoặc SMS (tùy chọn)
Danh mục: Hãng sản xuất: