Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 568 (-40°C to 800°C)

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 568 có phạm vi đo nhiệt đột từ -40 đến 1472 ° F hay -40 tới 800 độ C. Máy có sai số thấp chỉ + 1.0 ° C hoặc + 1.0% số đọc. Các phím trên màn hình được thiết kế để thực hiện các chức năng nhanh. Nhiệt kế hồng ngoại đo cả tiếp xúc và không tiếp xúc.