Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 568 Ex (Chống cháy nổ)

Fluke 568 Ex là nhiệt kế hồng ngoại với khả năng an toàn cao được sử dụng trong môi trường công nghiệp có khả năng cháy nổ cao. Nhiệt kế hồng ngoại Fluke 568 Ex có dải đo từ -40 đến 1472 ° F, 50: 1 (D: S), độ chính xác ± 1% chữ số đọc.