Nhiệt kế hồng ngoại testo 805

  • Dải đo nhiệt độ: -25 đến 250 ° C
  • Độ chính xác: ± 1 ° C – ± 3 ° C
  • Hệ số phát xạ: 0,95
  • Đo nhiệt độ thực phẩm
  • Tỷ lệ khoảng cách: 1:1