Nhiệt kế hồng ngoại testo 805i

  • Đo nhiệt độ bề mặt bằng tia hồng ngoại không tiếp xúc
  • Dễ dàng lựa chọn mức phát thải thông qua danh sách vật liệu được lưu trữ
  • Đánh dấu điểm đo rõ ràng nhờ tia laser 8 điểm
  • Tài liệu hình ảnh với các bài đọc và đánh dấu điểm đo

Thực hiện đo nhiệt độ tường không tiếp xúc và được điều khiển bằng ứng dụng, cũng như nhiệt độ cầu chì và linh kiện trong hệ thống điều hòa không khí: với nhiệt kế hồng ngoại testo 805i chuyên nghiệp với vòng tròn laze 8 điểm để đánh dấu điểm đo có thể nhìn thấy rõ.