Nhiệt kế hồng ngoại testo 830-T2 kit

  • Nhiệt kế hồng ngoại Testo 830-T2
  • Cảm biến nhiệt độ bề mặt phản hồi nhanh với dải chéo gắn lò xo
  • Bao da
  • Lý tưởng cho thương mại và công nghiệp
  • Dải đo nhiệt độ: -50 đến +500 ° C
  • Độ chính xác: ± 0,5 ° C + 0,5% mv

Nhiệt kế hồng ngoại testo 830-T2 có thể được sử dụng để thực hiện các phép đo nhiệt độ không tiếp xúc. Bộ sản phẩm bao gồm một cảm biến nhiệt độ bề mặt / dải chéo để thực hiện các phép đo kiểm soát hoặc để đo các vật liệu có mức độ phát xạ thấp.