Nhiệt kế hồng ngoại thực phẩm Testo 831

  • Dải đo nhiệt độ: -30 đến 210 độ C
  • Độ chính xác: 1,5 ° C
  • Độ phẩn giải: 0,1 ° C
  • Tỷ lệ khoảng cách: 30:1
  • Đo không tiếp xúc và tiếp xúc
  • Model: testo 831
  • Nhà sản xuất: Testo Đức