Nhiệt kế tự ghi Fluke 54 II B

Máy đo nhiệt độ Fluke 54 II B có khả năng tự ghi nhiệt độ và đo ở dải nhiệt từ -250 ° C tới 1767 ° C khi kết hợp với dầu dò tương ứng. Máy có độ chính xác đạt chuẩn phòng thí nghiệm với sai số chỉ + 0,3 ° C, hỗ trợ rất nhiều đầu dò nhiệt độ như J, K, T, E, N, R và S.