Nhiệt kế tự ghi Testo 175 T3

  • Dải đo nhiệt độ kiểu K: -50 đến +1000 °C
  • Độ chính xác: ±0,5 °C
  • Dải đo nhiệt độ kiểu T: -50 đến +400 °C
  • Độ chính xác: ±0,5 °C
  • Nhà sản xuất: Testo Đức
  • Bộ nhớ lên tới 1 triệu bài đọc
  • Tối đa 2 kênh
  • Tốc độ đo 10 giây đến 24 giờ
  • Các phiên bản màn hình LCD, 1 dòng
  • Có sẵn hiệu chuẩn ISO và NIST