Nhiệt kế tự ghi Testo 176 T1

  • Nhà sản xuất: Testo Đức
  • Model: Testo 176 T1
  • Ghi 2 triệu giá trị đo lường
  • Một thao tác nút
  • Tối đa 5 kênh
  • Hai giao diện chuẩn
  • Màn hình lớn có nút đèn nền