Nhiệt kế tự ghi testo 184 T1

  • Dải đo -35 đến +70 °C
  • Độ chính xác ±0,5 °C
  • Độ phân giải 0,1 °C
  • Thời gian đáp ứng t₉₀ = 30
  • Hoạt động đơn giản: Nút “Start” để bắt đầu ghi dữ liệu và “Stop” để kết thúc
  • Nhà sản xuất Testo Đức
  • Model: Testo 184 T1