Nhiệt kế tự ghi testo 184 T4

  • Dải đo -80 đến +70 °C
  • Độ chính xác ±0,5 °C
  • Độ phân giải 0,1 °C
  • Thời gian đáp ứng t₉₀ = 30 phút
  • Cấp bảo vệ IP67 với TopSafe
  • Tiêu chuẩn EN 12830
  • Bảo hành 1 năm
  • Nhà sản xuất: Testo Đức