Súng đo nhiệt độ Laser DT8013H ( 2 tia, -50 ℃ ~ 1300 ℃)

  • Phạm vi nhiệt độ đo từ -50 ℃ ~ 1300 ℃
  • Độ chính xác ± 2% hoặc 2 ℃
  • Tỷ lệ khoảng cách 50:1
  • Phát xạ điều chỉnh 0,1-1,0