Súng đo nhiệt độ testo 830-T2

  • Đo nhiệt độ kiểu K: -50 đến +500 °C
  • Đo nhiệt độ hồng ngoại: -30 đến +400 °C
  • Độ chính xác kiểu K: ±0.5 °C
  • Sai số hồng ngoại: ±1.5 °C
  • Model: Testo 830-T2
  • Nhà sản xuất: Testo Đức